• انواع فایل های مجاز : pdf, docx, doc.
    پسوندهای مجاز: pdf, doc, docx حداکثر سایز فایل: 5 مگابایت
  • حداکثر سایز فایل: 40 مگابایت