• بسمه تعالی


  سوالات مصاحبه با مسئولان و خبرگان


  • اعطای تسهیلات
  • آموزش و توانمند سازی
  • ایجاد شبکه کسب و کار
  • حمایت از پیشران ها
  • توجه به بازاریابی و فروش محصولات
  • صنایع دستی
  • فرش دستباف
  • تولیدی(صنعت و خدمات)
  • فعالیت های فرهنگی و هنری
  • تولیدات دامی،شیلات، صنایع تبدیلی، تکمیلی کشاورزی، عشایری، امور تولیدات گیاهی
  • سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
  • صنعت نساجی و پوشاک (دوخت )