• فرم ثبت نام در دوره حضوری کارگاه جامعه شناسی ادبیات - مدرس آقای شاپور بهیان

    ظرفیت کلاس ۱۵ نفر

    طول کارگاه ۲ هفته

    دوشنبه و چهارشنبه هر هفته

    مکان برگزاری کلاس: مرکز خواجو

  • YYYY slash MM slash DD