• فرم ثبت نام در دوره حضوری شاهنامه و سنت پهلوان سرایی

    مدرس: خانم دکتر الهام سعادت

    ظرفیت کلاس ۱۵ نفر

    طول دوره ۱۲ جلسه

    یکشنبه هر هفته ساعت ۱۸ در دانشگاه اصفهان

  • YYYY slash MM slash DD