• بسمه تعالی


  فرم مشخصات شرکت کنندگان در وبینارهای طرح مشاغل خانگی


  متقاضی محترم طرح مشاغل خانگی، لطفا جهت صدور گواهینامه شرکت در دوره های آموزشی، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.


 • وبینارهایی که در آنها شرکت کرده اید را از لیست زیر انتخاب نمایید:

 • ردیف عنوان تاریخ مدرس
  1 نقش نوآوری در بهبود مشاغل خانگی 1400/02/22 دکتر راضیه ندافی
 • ردیف عنوان تاریخ مدرس
  2 آشنایی با نحوه ساخت فروشگاه در مکان بازار چیگل 1400/02/27 خانم دانشمند
 • ردیف عنوان تاریخ مدرس
  3 طراحی و مد لباس 1400/03/02 دکتر نسرین کاردانی
 • ردیف عنوان تاریخ مدرس
  4 آشنایی با قوانین ثبت برند (شرکت ایلیا) 1400/03/05 خانم اکبری
 • ردیف عنوان تاریخ مدرس
  5 آشنایی با بافت فرش 1400/03/10 پروین مولویان
 • ردیف عنوان تاریخ مدرس
  6 ترفندهای عکاسی با موبایل (قسمت اول) 1400/03/11 آقای احمد زاده
 • ردیف عنوان تاریخ مدرس
  7 ترفندهای عکاسی با موبایل (قسمت دوم) 1400/03/18 آقای احمد زاده
 • ردیف عنوان تاریخ مدرس
  8 آشنایی با شبکه سازی و تشکیل خوشه 1400/03/23 آقای سلمانی زاده
 • ردیف عنوان تاریخ مدرس
  9 معرفی زنجیره دست بافته ها 1400/04/03 عبدالله احراری
 • ردیف عنوان تاریخ مدرس
  10 هم اندیشی با پشتیبانها 1400/04/20 هومن سراج
 • ردیف عنوان تاریخ مدرس
  11 آشنایی با گیاهان دارویی 1400/05/20 مهرداد امید سالاری
 • ردیف عنوان تاریخ مدرس
  12 تشکیل زنجیره ارزش در صنعت فرش 1400/05/25 نرجس شریفی