با توجه به شرایط خاص پیش آمده به دلیل شیوع ویروس کرونا و برای حفظ سلامتی استاد و هنرجویان عزیز،این کارگاه تا اطلاع ثانوی برگزار نمی گردد.

درصورت استقبال مجدد و تمایل هنرجویان ، این کارگاه در سال ۹۹ برگزار خواهد گردید.

پرسنل بخش اداری آماده پاسخگویی تلفنی و بازگشت هزینه ثبت نام به شما عزیزان هستند.

ضمنا جهت عودت هزینه ثبت نام، این فرم را حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۶ اسفند ماه تکمیل نمایید.

تلفن تماس:

۰۳۱۳۷۹۳۲۳۶۴
۰۹۱۴۰۰۴۳۳۱۲

@Farhang_Jdisf