"*" indicates required fields

فرم ثبت نام بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

مرحلۀ استانی طرح ملی «راه بلد»

طرح ملی «راه بلد» در نظر دارد ضمن آشناسازی جوانان با الگوهای موفق کارآفرینی و بازدید از دستاوردهای شاخص این حوزه، بتواند گامی هدفمند در مسیر تقویت روحیۀ خودباوری و روحیه کار و امید برای دانشجویان برای ایجاد کسب‌وکارهای نوین و مخصوص به خود بردارد.

فایلهای مجاز: jpg, jpeg, png, حداکثر اندازه هر فایل: 1 MB.