• پرسشنامه فریلنسری


 • خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
  آیا معمولا آن تایم و سروقت هستید؟
  آیا می توانید یه پروژه پیچیده را مدیریت کنید؟
  آیا مهارت مدیریت چند نفر را دارید؟
  توانمندی شما در مذاکره و اقناع مخاطب به چه میزان است؟
  آیا می توانید چند کار را هم زمان پیش ببرید؟
  آیا با ریسک کردن و عدم اطمینان راحت هستید؟
  آیا حاضرید در ساعات استراحت برای کار زمان بگذارید؟
  آیا اعتماد به نفس صحبت مقابل دوربین را دارید؟
  آیا به کارهای فنی – الکترونیکی علاقمند هستید؟
  مهارت ایده پردازی و خلاقیت شما چه میزان است؟
  آیا می توانید استرس خود را مدیریت کنید؟