"*" indicates required fields

فرم ثبت نام بازدید از تخت فولاد

مرحلۀ استانی طرح ملی «ایران مرز پر گهر»

در طرح ملی«ایران مرز پر گهر» تلاش می‌شود دانشجویان از مقاصد تاریخی، فرهنگی و طبیعی بازدید کنند تا شناختی بی‌واسطه با ابعاد مختلف سرزمین ایران داشته باشند؛ این شناخت‌ها موجب تقویت اعتمادبه‌نفس دانشجویان برای ساخت ایران امروز بر پایۀ دستاوردهای ایران دیروز خواهد شد.

فایلهای مجاز: jpg, jpeg, png, حداکثر اندازه هر فایل: 1 MB.